Teenused

/Teenused
Teenused2017-08-20T20:55:37+00:00

Meie portfellis on erinevaid võimalusi

Milline kellegi jaoks kõige paremini töötab, see sõltub nii teemast, vajadusest kui eelistusest.

Siin nad on:

Supervisioon

Tööalane nõustamisprotsess, mis toetab üksikisiku, meeskonna või organisatsiooni hoiakute muutumist ja professionaalset arengut.

Kuidas kirjeldada supervisiooni?

Supervisioon on reeglina pikem protsess. Teema, millega tööd tehakse toob igale sessioonile töötaja või grupp. Superviisor toetab ja peegeldab analüüsiprotsessi, pakub töötamiseks meetodeid, kuid jääb neutraalseks kõrvalseisjaks, et jälgida töötaja või grupi asjakohases kokkulepitud teemas püsimist ja anda protsessi kohta tagasisidet.

Protsessi üldine eesmärk on tööga rahulolu suurenemine ja töökvaliteedi paranemine läbi suurema teadlikkuse enda ja kolleegide rollidest, käivitajatest ja pidurdajatest meeskonnatöös.

Supervisiooni liigid

Individuaalne supervisioon

Protsessis osalevad vaid töötaja ja superviisor. Teemad valib töötaja oma tööga seotud suhete, emotsioonide ja elamustega seoses. 

Loe täpsemalt…

Grupisupervisioon

Grupp koosneb sama eriala töötajatest ja käsitletakse konkreetseid juhtumeid, mis selle grupi töötajatel tööga seoses lahendamist vajavad.

Milles supervisioon aitab ja kes on peamised sihtgrupid

 • Kujundada organisatsiooni kultuuri.

 • Parandada omavahelist koostööd.

 • Tuua selgust rollides.

 • Toetada uute toodete/teenuste väljaarendamist.

 • Saada tuge keerulistes tööalastes olukordades.

 • Ennetada ülekoormust ja läbipõlemist.

 • Parandada info liikumist ja kommunikatsiooni.

 • Ärijuhid

 • Klienditeenindajad

 • Pedagoogid

 • Sotsiaaltöötajad

 • Tervishoiutöötajad

 • Politsei ja päästeteenistuse töötajad

Supervisioon tundub sobivat? Saada päring!

Supervisioon aitab taastada töörõõmu.

Loe Postimehe artiklit!

Coaching

Aitab saavutada püstitatud eesmärke. Fookuses on lahendused, tugevused ja edukogemused.

Kuidas kirjeldada coachingut?

Inimese (coachee) isikliku või professionaalse eesmärgi saavutamise protsess. Coach toetab coachee eneseanalüüsi ja refleksiooni avatud küsimustega. Luuakse tegevuskava, kuidas töötaja saab jõuda oma eesmärgini. Tegemist on pikema aja peale jaotatud kohtumiste protsessiga, et uued mustrid luua ja kinnistada.

Coachingu liigid

Individuaalne coaching.

Töötajale või juhile, kes soovib seada omale uusi kõrgemaid eesmärke, teha karjääris muutust, leida uut motivatsiooni.

Meeskonna coaching

Meeskonnale, kellel on soov parandada töö efektiivsust, saavutada kõrgeid tulemusi.

“GROW”

Kõige tuntum coachingu mudel on GROW mudel. Selle mudeli kaudu püstitatakse eesmärk, kaardistatakse ressursid, takistused, võimalikud lahendused ja lõpuks luuakse tegevuskava.

Milles coaching aitab ja kes on peamised sihtgrupid

 • Organisatsiooni üldist töökultuuri muuta.

 • Koostööd efektiivsemaks muuta.

 • Uusi tooteid/teenuseid turule tuua.

 • Keerulistes tööalastes olukordades tuge leida.

 • Töötaja/meeskonna töötulemusi ja motivatsiooni tõsta.

 • Ärijuhid

 • Klienditeenindajad

 • Pedagoogid

 • Töötajad, kes soovivad karjäärimuutust.

 • Töötajad, kes soovivad käitumismustreid muuta.

Coaching tundub sobivat? Saada päring!

Inimeste tulemuslikuks juhtimiseks tuleb inimesi:

 • Julgustada
 • Koolitada
 • Varustada
 • Väärtustada
 • Austada
 • Kaitsta
 • Innustada
 • Suunata
 • Ühendada
 • Neile võimalusi anda
 • Neile andestada

Koolitused

Täiendavad teadmisi ja treenivad uusi oskusi.

Valmiskoolitused

Võimalik huvi korral tellida oma meeskonna või organisatsiooni jaoks.

 • Tagasiside andmine
 • Meeskonna juhendamine
 • Suhtlemisoskused
 • Arengukoolitus – Spetsialistist juhiks
 • Kuidas teha koostööd oma tahtejõuga
 • Astu oma piiridest välja

Tellimuskoolitused

Koostame vastavalt kliendi meeskonna vajadustele. Allpool valik võimalikke teemasid.

 • Klienditeenindaja tööriistakast: kuulamine, kehtestamine, konflikti lahendamine
 • Meeskonnatöö: tagasiside andmine, koostööoskused, emotsioonide juhtimine, stressijuhtimine
 • Organisatsiooni areng: eesmärgistamine, muutuste juhtimine, vastupanu muutmine koostööks
 • Juhtimine: aja juhtimine, koosolekute juhtimine, loovuse arendamine, mitmekesisuse juhtimine

Kliendid arvavad:

“Esmane kokkupuude supervisiooniga pani mõtlema, kuidas me varem oleme supervisioonita toime tulnud?”

Tänapäeva materiaalsusest kummis maailmas ei ole enam moes rääkida hingeasjadest, mille taustal on eriliselt hinge paitav superviisori küsimus – mida sina tunned, mida sina mõtled, kuidas sina neid asju näed? Moes on naeratus ja õnnelik olemise kuvand nii tööl kui eraelus. Supervisioon aitab täita seda tühimikku, aidates avada inimese hinge talle endale ja kaaslastele. Avastamisrõõmu jätkub kõikideks seanssideks, õpitust saab abi nii tööle kui koju. Olenevalt töökohast ja töö iseloomust võiks supervisiooni kasutamine olla võrdne töötajate iga-aastase koolitusvajadusega.” – Anu Holmberg, KredEx

Igal inimesel on vaja neutraalset, hinnanguvaba kuulajat, sh et rahulikult ka enda üle arutleda; inimest, kes esitab õigeid küsimusi miks ja kuidas, aitab asju vaada teise nurga alt.
Helen Haab, Tallinna Ülikool
Meetodid uued ja tundmatud. Meeldis töökorraldus – natuke teooriat ja rohkem harjutamist. Mulle sobib just selline läbiproovimine ja harjutamine.
Nõustajate suvekoolis osaleja, Innove
Mulle meeldis lihtne mudel, mis aitab inimestel avaneda ja dialoogi tekitada. Töötoal oli väga sujuv tempo, väga hästi oli juhitud, hea tasakaal tutvustuse ja grupitöö osas.
Katerina Muhel, Tallinna Ettevõtluspäeval osaleja. Töötuba: Astu oma piiridest välja!
Leidsid midagi sobivat? Saada päring!