Avaleht2020-10-19T18:17:49+00:00

Avalehe pilt 940

Endaga töötamine mõjub, püüd teisi muuta ei mõju

Millega saame aidata

Meie tegevusvaldkonnaks on organisatsioonide ja meeskondade arengunõustamine, muutuse protsesside toetamine supervisiooni, coachingu ja koolituse interaktiivsete meetodite kaudu.

Meie missioon on toetada piirideta loovat mõtlemist, meeskonna ressursside avastamist, motivatsiooni tõusu ja organisatsiooni professionaalset kasvamist.

Meil on ANSE standarditele vastava ettevalmistusega superviisorid/coachid. 100%
Oleme Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliikmed 100%
Meil on mitmekülgne tööriistakast ja meetodite kogu. 100%
Keskendume printsiibile – õppimine läbi praktilise kogemuse 100%
Vaata lähemalt

AASK pakub erinevaid meetodeid endaga töötamiseks

... ja sobivate lahenduste üles leidmiseks enda seest. AASK'i superviisorid toetavad muutuse ja arenguprotsessi neutraalse peegeldajana.

Vaata lähemalt

Meie kliendid ja koostööpartnerid