Avalehe pilt 940

Endaga töötamine mõjub, püüd maailma muuta ei mõju

Millega saame aidata

Meie tegevusvaldkonnaks on organisatsioonide ja meeskondade, arengunõustamine, muutuse protsesside toetamine, supervisioon, coaching, koolitus erinevate interaktiivsete meetodite kaudu.

Meie missioon on toetada piirideta loovat mõtlemist, meeskonna ressursside avastamist, motivatsiooni tõusu ja professionaalset kasvamist.

ANSE standarditele vastava ettevalmistusega superviisorid. 100%
Oleme Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliikmed 100%
Mitmekülgne tööriistakast ja meetodite kogu. 100%
Keskendume printsiibile – õppimine läbi praktilise kogemuse 100%
Vaata lähemalt

Enda kallal töötamine mõjub, püüd teisi muuta ei mõju

AASK pakub erinevaid meetodeid sobivate lahenduste ülesleidmiseks enda seest ja toetab muutuse ja arenguprotsessi kulgu neutraalse peegeldajana.
Vaata lähemalt

Meie kliendid ja koostööpartnerid