Aino Kuntsel

//Aino Kuntsel
Aino Kuntsel2017-08-20T20:55:36+00:00
 • Juhtinud organisatsioone ja meeskondi ärisektoris aastast 1995 ( Estravel, Wris, GoTravel).
 • Töötanud pedagoogina üldhariduskoolis ning täiskasvanute täiendkoolituses. ( Mainori Kõrgkool)
 • Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse ja väljaõppekavade kinnitamise komisjoni liige
 • Loovhariduse Ühenduse algatusrühma liige
 • Esimene akadeemiline haridus Tartu Ülikooli inglise filoloogias.
 • Self II erakooli suhtlemistreeneri diplom.
 • Lõpetanud 3a rahvusvahelise täiendõppe “Supervisioon, coaching ja organisatsioonide arendamine” (Saksamaa Der Rote Faden, Tallinna Ülikool). Diplomeeritud superviisor ja coach.
 • Läbinud David Allen GTD süsteemi ajajuhtimise õppe Londonis.
 • Läbinud Management Center Europe konflikti juhtimise, läbirääkimiste ja müügikoolituse Helsingis
 • 19- aastane koolitaja kogemus, sh. 7-aastane suhtlemistreeneri kogemus (sh video suhtlemistreeningud Mainori Kõrgkoolis) ja 5-aastane coach-superviisori kogemus.
 • Kompetentsid: muutuste juhtimine organisatsioonis, suhtlemistreeningud, individuaalne ja grupi supervisioon ning coaching seoses juhi, töötaja või meeskonna tööstressiga, organisatsiooni kultuuri ja väärtuste loomise või muutmisega, meeskonna ja/või juhi eesmärkide seadmise ja koostöö jõustamisega, spetsialistist juhiks kasvamise protsessi toetamine.

 

AASK meeskonna liikmete tegemised suuremas pildis