Astu oma piiridest välja

//Astu oma piiridest välja

Astu oma piiridest välja

1. oktoobril 2013 toimus kümnes Tallinna Ettevõtluspäev.

Tallinna Ettevõtlusamet korraldas kümnenda ettevõtluspäeva eesmärgiga tunnustada ja väärtustada ettevõtjaid ning ettevõtlikku elustiili, pakkuda ettevõtjatele või ettevõtlushuvilistele uut ja kasulikku infot ettevõtluse valdkonnast ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega.

2013. aasta ettevõtluspäeva läbiv teema oli piirideta ettevõtlus, mille all võib käsitleda nii geograafiliste kui mõtteliste piirideta ettevõtlust. Teema andis päevaprogrammi kuuluvate ürituste korraldajaile hea võimaluse tutvustada piirideta ettevõtlust oma valdkonna spetsiifikast lähtuvalt, alustades valdkondadevahelisest koostööst või unistuste ettevõtlusest kuni piiride nihutamiseni mõtle kastist välja põhimõttel. Only sky is the limit!

AASK’i nõustajad Aino Kuntsel ja Kaidi Peets viisid läbi Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu korraldatud töötoa “Astu oma piiridest välja!”.

Töötoas räägiti millised on ja kuidas kasutada Roger von Oech’i kirjeldatud loova mõtlemise 4 rolli, et sina ja/või su meeskond oleks alati täiuslikus koostöös. Tutvustati 4 loovas koostööprotsessis vajalikku rolli, igaüks sai katsetada, millised on tema isiklikud enamkasutatavad ja tugevamad rollid, kus on arengupotentsiaal ehk milliseid ta vähem kasutab, kogeda, kus kinnijooksnud mõtte saab lahti rolli vahetamisega ja kuidas selline muutus soodustab efektiivset koostööd ja uusi leidlikke mõtteid.

Sihtgrupp: kõik ettevõtlusega seotud inimesed, kes otsivad uusi ideid, kuidas oma meeskonda efektiivsemalt kaasata ettevõtte arendamisse ja kuidas soodustada vaba, loovat mõttelendu.
Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuse Bogart Baaris.
Aeg: 11.00-12.30

OSALEJATE TAGASISIDE

Keskmine hinne 5-palli skaalal 4,5.

Katerina Muhel:
Mulle meeldis lihtne mudel, mis aitab inimstel avaneda ja dialoogi tekitada. Töötoal oli väga sujuv tempo, väga hästi oli juhitud, hea tasakaal tutvustuse ja grupitöö osas.

Merle Tamm:
Hea mudel eneseanalüüsiks. Vähese ajaga suutsite edasi anda palju infot, mis innustab asja edasi uurima.

Marko Mets:
Sai korratud üle juba teatud asju ning omandatud kogemuste baasil kasutada neid rühmatöös.

Marje Mandre:
Oleks soovinud pikemalt ja põhjalikumalt asjasse süveneda. Aga muidu väga kasulik ja täiesti uus teadmine!

 

By |2017-08-20T20:55:37+00:00september 30th, 2013|Uudised|

About the Author: