Uudised

/Uudised

Koolijuhtide järelkasvuprogramm. Juhtivkoolitaja Sigrid Melts

HTM Koolijuhtide järelkasvuprogrammi 1.lend lõpetas juunis 2016. Arenguprogramm kestis septembrist juunini, koosnes 10.õppemoodulist ja lähtus muutuva õpikäsituse põhimõtetest. Sigrid Melts:  "Programm on üks omanäolisemaid, sest võimalikult palju lähtutakse kogemusõppest ja praktiliste oskuste omandamisest. Suur osatähtsus on sotsiaalkonstruktivistlikul lähenemisel ehk õppimisel grupikaaslastelt ja koos nendega. Sellisel moel mudeldame tulevastele koolijuhtidele õppimist nende tulevikukoolis." Järgmine lend [...]

By |2017-08-20T20:55:37+00:00juuli 30th, 2016|Uudised|

Kovisiooni praktiline koolitus juhtidele

12. dets. 2013 viib AASK Consult superviisor ja coach Kaidi Peets Tallinna Tehnikaülikoolis juhtidele läbi kovisiooni praktilise koolituse. Koolitusele on oodatud kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes edendavad või soovivad edendada mitmekesist organisatsiooni. Mis me koolitusel teeme Kovisiooni koolituse käigus: -  tutvume ühe kovisiooni mudeliga läbi praktilise kogemuse; -  analüüsime, mis on mudeli kasud ning millele mudeli [...]

By |2016-08-02T20:40:37+00:00detsember 12th, 2013|Uudised|

Arengukompass 2013: Kuidas saavutada püsivaid tulemusi?

Toimub: 29.10.2013 Hotell Euroopa, Paadi 5, Tallinn Konverents käsitleb paljude organisatsioonide jaoks põletavat probleemi  – kuidas saada teada, millised arendusvahendid valida, kuidas leida üles optimaalsed lahendused ja saavutada püsivad tulemusi. Täpsema konverentsi kava leiate siit. Karm konkurentsiühiskond seab kõik ettevõtted surve alla olla täiuslik, olla teistest parem, edukam, efektiivsem. Edukuse võti [...]

By |2017-08-20T20:55:37+00:00oktoober 5th, 2013|Uudised, Videod|

Mikroettevõtjate akadeemia läks hooga käima

03.10.2013 käivitus Lääne-Harju Mikroettevõtjate akadeemia pooleaasatne arenguprogramm. Esimest päeva juhtisid Kaidi Peets ja Kristjan Otsmann. Päeva läbisid sihiseadmine, coaching, hõimujuhtimine ja muud põnevad teemad  praktiliste harjutuste, miniloengute ja paeluvate diskussioonide näol.    

By |2017-08-20T20:55:37+00:00oktoober 3rd, 2013|Uudised|

Astu oma piiridest välja

1. oktoobril 2013 toimus kümnes Tallinna Ettevõtluspäev. Tallinna Ettevõtlusamet korraldas kümnenda ettevõtluspäeva eesmärgiga tunnustada ja väärtustada ettevõtjaid ning ettevõtlikku elustiili, pakkuda ettevõtjatele või ettevõtlushuvilistele uut ja kasulikku infot ettevõtluse valdkonnast ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega. 2013. aasta ettevõtluspäeva läbiv teema oli piirideta ettevõtlus, mille all võib käsitleda nii geograafiliste kui mõtteliste piirideta ettevõtlust. Teema andis päevaprogrammi [...]

By |2017-08-20T20:55:37+00:00september 30th, 2013|Uudised|

AASK Consult toetab Mikroettevõtjate Akadeemiat

Oktoobris 2013 alustab Lääne-Harju Koostöökogu Mikroettevõtjate Akadeemia, mis on suunatud organisatsioonile, kus juhil lasub ülesanne tegeleda paljude valdkondadega ise. Koolitusprogrammiga saab tutvuda siin. Koolitusgrupi suurus kuni 20 osalejat. Registreeruda saab kuni 27. septembrini. Programmis osalemise tasu 25 EUR. Koolitusprogrammi toetavad Euroopa Liit, OÜ von Ramm Padise Mõis, AASK Consult OÜ, Kallaste Turismitalu OÜ, Selge Pilt OÜ. AASK Consult [...]

By |2017-08-20T20:55:37+00:00september 10th, 2013|Uudised|

Kaidi Peets juhtis töötuba rahvusvahelisel sümpoosiumil

28. juunil 2013 toimus 5th International Peer Support Symposium, kus teiste hulgas astusid üles AASK Consult koolitaja, superviisor ja coach Kaidi Peets, Anne Ford ja Ruth McCalman Oxford Ülikoolist, Catherine Gillo Nilsson Göteborgi Ülikoolist jpt. Kaidi Peets tutvustas oma töötoas GROW mudelit ja teisi praktilisi meetodeid, mida tuutorid, superviisorid, coachid ja paljud teised oma töös [...]

By |2017-08-20T20:55:37+00:00juuni 30th, 2013|Uudised|

Uued suunad psühholoogias

5.-7. dets. 2012 räägib Jaan Valsiner Tallina Ülikoolis teemal Raha kui kultuuripsühholoogia objekt. Jaan Valsiner (sünd 1951) on Eestis sündinud, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane. Jaan on psühholoogiaprofessor Clarki Ülikoolis. Jaan Valsineri arvukad artiklid erialaajakirjades ja raamatud on andnud olulise panuse psühholoogia erialasse. Professor Jaan Valsiner promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 22. veebruaril 2008. aastal. Aga mis kõige olulisem - Jaan on armas [...]

By |2017-08-20T20:55:38+00:00detsember 3rd, 2012|Uudised|

Ettekanne ‘Mitmekesisus ettevõtluses’

29. 11. 2012 ettekanne 'Mitmekesisus ettevõtluses' (Scandic Hotel Palace) Kaidi Peets annab ettevõtjatele ülevaate, mis peitub mõiste mitmekesisus ettevõtluses taga ning tutvustab häid praktikaid mitmekesisuse põhimõtete rakendamisest edukates ettevõtetes üle ilma. Lisaks räägib Kaidi oma kogemusest teemaga tegelemisel ning põhjustest, miks AASK Consult OÜ on liitunud Eesti ettevõtete Mitmekesisuse kokkuleppega.

By |2017-08-20T20:55:38+00:00detsember 3rd, 2012|Uudised|