Daniel Pink motivatsioonist

/, Meeskonnatöö, Videod/Daniel Pink motivatsioonist

Daniel Pink motivatsioonist

Osalesin sel sügisel 2012 Nordic Business Forumil, kus teiste hulgas tegi huvitava etteaste Daniel Pink. Tunduvad jagamist väärt mõtted, mistõttu annan neist lühikese ülevaate.

Teadlased on ammu aru saanud, et inimese käitumist juhivad 2 peamist ajendit – bioloogiline ajend (sh nälg, janu, seks) ja tasu-karistuse (ehk piitsa ja prääniku) ajend. Aga miks piitsa ja prääniku teooria alati ei tööta?

MIT (Massachusettes Institute of Technology) poolt läbi viidud uuring näitas, et ‘Mida kõrgem tasu, seda parem sooritus’ kehtib ainult lihtsate, mehhaanilite tööde puhul. Keerulisemate, loovavaid oskusi vajavate tööde puhul võib selline lähenemine anda hoopis vastupidise tulemuse, st suurem palk võib kaasa tuua hoopis halvema soorituse. Pink väidab, et tasu kitsendab meie fookust ja võib vähendada seega meie loovust, mida vajame keerukamate ülesannete täitmiseks.

Fakt on see, et raha on motivaator. Kui inimestele piisvalt ei maksta, ei ole nad motiveeritud. Kui töötajad saavad oma töö eest piisavalt palka, siis ei mõtle nad enam raha vaid oma töö peale, tõdeb Pink.

Kui rahaküsimus on lahendatud, siis mõjutab töötajate sooritust ja rahulolu 3 tegurit: autonoomia, meisterlikkus ja eesmärk. Ettevõtted peaksid looma sellised tingimused, mis võimaldavad töötajatel rahuldada oma sisemist vajadust suunata ise oma elu (autonoomia), õppida ja luua uusi asju (meisterlikkus) ja aidata endal ja maailmal paremini toime tulla (eesmärk).

1) Autonoomia

Töötajatel on vaja töö juures autonoomiat 4 aspektis: aeg, meeskond, ülesanne, tehnika.

Aeg – Rõhk peaks olema rohkem tulemusel, mitte sellel, millal inimene oma tööd teeb. See annab inimesele vabaduse ise otsustada, millal ta töö ära teeb.

Meeskond – Hea oleks, kui inimene saab ise valida, kellega ta koos töötab. Näiteks kui Facebook võtab tööle talendi (inseneri), siis ta alguses töötab erinevate meeskondadega ja alles siis otsustab, millisesse meekonda ta tahab tööle jääda.

Tehnika – Ära dikteeri töötajatele, kuidas nad peavad ülesande täitma. Anna algsed juhtnöörid ja siis lase neil ülesanne lahendada oma äranägemisel, mitte rangeid juhtnööre järgides.

Ülesanne – Võimalda töötajatele regulaarselt loovpäevi või – tunde, kus nad saaksid töötada mõne sellise projekti/probleemi kallal, mis neile huvi pakub. Näiteks Atlassian (tarkvara firma) annab 1 kord kvartalis oma arendajatele 24 tundi, mil nad võivad töötada neid huvitava projekti kallal ükskõik ükskõik kellega koos ja mil viisil tahes. Ainus tingimus on, et 24 h pärast peavad nad näitama ette, mis tulemused nad saavutasid. Ja see on meeleolukas koosolek, õlle ja tantsuga. Ning just selle 24 tunniga luuaksi uusi, innovaatilisi tooteid ja teenuseid.

2) Meisterlikkus – tung saada milleski paremaks

Miks inimesed, kellel on olemas korralik töö, teevad lisaks tööle veel tasuta asju, nt annavad nädalavahetusel kontserte või teevad kaastööd Wikipediale? Sest see on lõbus ja arendav.

Meisterlikkuse arendamiseks on vaja 4 asja: autonoomia, selged eesmärgid, vahetu tagasiside ja paraja raskusega ülesanne (mitte liige kerge ega liiga raske).

Loo keskkond, mis võimaldab õppimist ja arengut. Meisse on sisse kodeeritud vajadus pidevalt paremaks saada. Aga kuidas ma tean, et olen paremaks saanud? Vajan tagasisidet. Ei piisa, kui saame tagasisidet 2 korda aastas arenguvestlustel. Tänapäeval oleme harjunud vastuseid ja tagasisidet saama kiiremini (nt sotsiaalmeedias, SMS-id jne). Seega tuleks harjutada töötajaid ise endale tagasisidet andma, nt 1 kord kuus hindama, kuidas tal eesmärkide saavutamine läheb.

3) Eesmärk

Inimestes on loomupärane vajadus panustada millessegi endast suuremasse ja kestvamasse. Töötajad peaksid teadma mitte ainult ettevõtte finantseesmärke aga ka ettevõtte visiooni ja suuremat eesmärki. Inimesed, kes teevad tähenduslikku tööd ja mõistavad, kuidas nende roll aitab ettevõtte suuremat eesmärki täita, on motiveeritumad. Näiteks Skype asutaja lubas teha maailma paremaks, kaotades telefoniarved. Sellised firmad on atraktiivsed tööandajad ja hommikuti lähevad inimesed sinna silmad särades tööle.

Luues organisatsioone, kes arvestavad meie loomupäraste vajadustega, aitame kaasa nii töötajate kui kogu maailma arengule.

Vaata ka lisatud Daniel Pinki 10-minutilist esitlust.

 

 

 

By |2017-08-20T20:55:38+00:00detsember 17th, 2012|Juhtimine, Meeskonnatöö, Videod|

About the Author: