Juhtimine

/Juhtimine

Supervisioon aitab töörõõmu taastada

Ehkki Eestis on ettevõtted juba aastaid kasutanud töösuhete korrastamisel firmaväliste spetsialistide abi, on supervisioon viimase kümnendi nähtus, millest paljud abivajajad pole veel teadlikudki. Postimees avaldas 18.jaanuaril loo, kus Eestis tegutsevad superviisorid avavad lähemalt asja olemust, kuidas supervisioon saab kaasa aidata töörõõmu taastamisele. […]

By |2017-08-20T20:55:37+00:00jaanuar 31st, 2014|Juhtimine, supervisioon|

Õige vastus

Kaks meest vaidlesid. Jõudmata kokkuleppele otsustasid nad minna asja lahendamiseks kohtuniku juurde. Kaebuse esitaja rääkis oma loo ära ja oli oma põhjendustes väga veenev. Kui ta lõpetas, noogutas kohtunik heakskiitvalt ja ütles: "Sul on õigus." Seda kuuldes hüppas süüalune püsti ja hüüdis: "Üks hetk, kohtunik, Te pole ju veel kuulnud minupoolset lugu asjast!" Kohtunik palus [...]

By |2017-08-20T20:55:38+00:00aprill 7th, 2013|Juhtimine, Mõistujutud|

Daniel Pink motivatsioonist

Osalesin sel sügisel 2012 Nordic Business Forumil, kus teiste hulgas tegi huvitava etteaste Daniel Pink. Tunduvad jagamist väärt mõtted, mistõttu annan neist lühikese ülevaate. Teadlased on ammu aru saanud, et inimese käitumist juhivad 2 peamist ajendit – bioloogiline ajend (sh nälg, janu, seks) ja tasu-karistuse (ehk piitsa ja prääniku) ajend. Aga miks piitsa ja prääniku [...]

By |2017-08-20T20:55:38+00:00detsember 17th, 2012|Juhtimine, Meeskonnatöö, Videod|

Supervisioon õpetajatele – selgus, loovus, uued ideed.

Õppimine ja enesearendamine on tänapäeva õpetaja pärisosa. Palju on räägitud sellestki, et õpilasi on pädev juhendama ja õpetama inimene, kes peale professionaalsete oskuste tunneb iseennast kõigi oma tugevate ja arendamist vajavate külgedega, oskab analüüsida oma käitumist õpilastega ja kolleegidega ja on lihtsalt rõõmus inimene. Seda kõike arvesse võttes on õpetajatele mõeldud täiendkoolituste kõrval kindla koha [...]

By |2017-08-20T20:55:38+00:00detsember 9th, 2012|Juhtimine, supervisioon|

4 juhtimisviga, mis võivad hävitada töö tähenduslikkuse

Võib tunduda, et tippjuhtidel on otseste juhtidega võrreldes väiksem võimalus töötajate motivatsiooni mõjutada. Samas jälgivad alluvad igat nende sõna ja tegu väga tähelepanelikult ning väiksemgi vastuolu sõnade ja tegude vahel võib töötajate motivatsiooni oluliselt kahandada. McKinsey uuring toob välja 4 põhilist viga, mis võivad hävitada töötajate motivatsiooni ja usu, et nende töö omab tähendust. [...]

By |2017-08-20T20:55:38+00:00november 2nd, 2012|Juhtimine, Meeskonnatöö|

Mitmekesisus on osa ettevõtte sotsiaalsest vastutustundest

Kaidi Peets BMW Grupi kodulehel seisab, et mitmekesisus on osa ettevõtte sotsiaalsest vastutustundest oma töötajate ees ning seetõttu oluline osa grupi jätkusuutlikkuse strateegiast. Mitmekesine töötajaskond aitab olemasolevat klienti paremini mõista ning areneda uutele turgudele. Lisaks kliendirahulolule, suurendab mitmekesisuse edendamine töötajate rahulolu ja ettevõtte atraktiivsust tööandjana. […]

By |2017-08-20T20:55:38+00:00oktoober 28th, 2012|Juhtimine, Meeskonnatöö|

AASK Consult juhtis Lääne Harju Koostöökogu infopäeva

Lääne Harju Koostöökogu liikmena aitas AASK Consult  sisustada infopäeva, mis tutvustas Leader programmi toetusi 2012.aastaks. Interaktiivses vormis said osalejad genereerida oma projekti jaoks ideepanka ja koostada projekti esitlust ning seejärel kaitsta oma projekti ideed ekspertkogu ees. Peamine eesmärk oli julgustada inimesi omavahel kontakte ja koostööd looma, oma kogukonna elu edendamisele rohkem panustama, rohkem nõu küsima projektide kirjutamise [...]

By |2017-08-20T20:55:38+00:00oktoober 26th, 2012|Juhtimine, Meeskonnatöö, Uudised|