Kuidas koostöös haridusstrateegia ellu viia

2015-07-19T19:04:01+00:00

19.mail 2015 toimus Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu ning Tallinna Ülikooli eestvedamisel ja Huvitava Kooli toetusel Tallinna Ülikooli Mare maja aatriumis supervisioonipäev „Kuidas koostöös haridusstrateegia ellu viia?“. Koolide meeskonnad koos ülikoolide, Rajaleidja keskuste, kohalike omavalitsuste ja teiste hariduse sidusrühmade esindajatega arutasid mida tähendab muutunud õpikäsitus ja kuidas üheskoos soovitud muutusteni jõuda. Kogu päeva protsessi juhtisid [...]

Supervisioonipäev – Tallinna Ülikooli ja ESCÜ ühisprojekt

2014-11-30T21:28:52+00:00

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ) algatas koostöös Tallinna Ülikooliga projekti, mis tahab toetada uue haridusstrateegia elluviimist ja propageerida haridussüsteemis supervisiooni ja coachingu kasutusele võtmist. Soovides, et supervisioon ehk töönõustamine saaks lähiaastatel olema levinud praktika nii õpetajakoolituses kui ka haridusega seotud asutustes, koolijuhtide, kooli meeskondade arengu toetamises ja soovitud muudatuste elluviimises. Supervisioonipäeval Tallinna Ülikoolis, 16.oktoobril [...]

Loovusfoorum Narvas 18.-19.augustil 2014

2014-09-25T21:50:41+00:00

18.-19.augustil 2014 toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledzis Põhja- ja Baltimaade loovusfoorum "Loov eneseväljendus". Foorumil esinesid eksperdid Eestist ja Põhjamaadest. Toimusid mitmesugused loovstuudiod, kus otsiti muusika, liikumise, draama, mõtluse ja veel mitmete vahendite kaudu loovaid väljendusvorme, mida saab kasutada igapäevases õppetöös, suhtlemises ja koostöös. Aino Kuntsel ja Kerttu Soans juhtisid loovstuudiot "Tahtejõud vs Usaldus". Otsisime ja uurisime [...]

Loovharidus Eesti moodi II

2017-08-20T20:55:39+00:00

16. juunil 2014 toimus Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuses suvekool, korraldajaks Loovhariduse ühendus, osalejateks ligemale sadakond loovusest ja loovast haridusest huvitatud inimest: õpetajad, lapsevanemad, loovuse arendamist toetavate ühenduste esindajad, kasvatusteadlased, haridusametnikud. Tiheda päeva sisse mahtus palju inspireerivaid ja huvitavaid ettekandeid ja töötubasid. Aino Kuntsel jagas loovushuvilistega Daniel Ofmanni mudelit, mis aitab ennast paremini tundma õppida, oma [...]

Konverents Arengukompass 2013

2013-11-07T12:34:30+00:00

Äripäeva seminaride ja Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu koostöös toimus tänavu juba teist korda konverents Arengukompass 2013. Selle aasta peateema oli "Kuidas saavutada püsivaid tulemusi". Konverents käsitles paljude organisatsioonide jaoks põletavat probleemi – kuidas saada teada, millised arendusvahendid valida, kuidas leida üles optimaalsed lahendused ja saavutada püsivad tulemusi.  Et organisatsioon oleks jätkusuutlik, tuleb tähelepanu pöörata [...]

Konverents Tööõigus 2013

2013-10-17T21:47:51+00:00

17.oktoobril toimus Tallinnas, hotellis Euroopa juba kolmandat aastat tööõiguse spetsialistidele ja praktikutele konverents Tööõigus 2013. Tänavusel konverentsil käsitleti kõiki olulisi ja aktuaalseid tööõiguslikke aspekte nagu töölepingu korrektne sõlmimine ja lõpetamine, töötajate nõuete vältimine, ebaõiglane konkurents, kohtupraktikad, paindlik töökoht ja -aeg, töölepingu seaduse uuemad muudatused, tööandja vastutus ja paljud muud teemad. Juriidiliste teemade kõrval rääkis Aino [...]

Lääne-Harju Mikroettevõtjate Akadeemia

2017-08-20T20:55:39+00:00

AASK Consult koolitaja ja coach Kaidi Peets osaleb Lääne-Harju Mikroettevõtjate akadeemias kolleegiumi liikme ja koolitajana. Mikroettevõtjate akadeemia on pooleaastane koolitusprogramm, mis on suunatud organisatsioonile, kus juhil lasub ülesanne tegeleda paljude valdkondadega ise. Mikroettevõtja akadeemia koolitajad on tuntud ja tunnustatud spetsialistid, ettevõtluse ja koolitajakogemusega. Programmis osaleb 20 ettevõtjat. Koolitusprogrammi toetab Euroopa Liit, OÜ von Ramm Padise [...]

Tallinna Ettevõtluspäev 2013

2017-08-20T20:55:39+00:00

1. okt 2013 toimunud Tallinna Ettevõtluspäeval viisid Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liikmed ja AASK Consult koolitajad-nõustajad Aino Kuntsel ja Kaidi Peets läbi töötoa 'Astu oma piiridest välja'. Töötoas räägiti, millised on ja kuidas kasutada Roger von Oech’i kirjeldatud loova mõtlemise 4 rolli, et sina ja/või su meeskond oleks alati täiuslikus koostöös. Tutvustati 4 loovas koostööprotsessis [...]