Mitmekesisus on osa ettevõtte sotsiaalsest vastutustundest

/, Meeskonnatöö/Mitmekesisus on osa ettevõtte sotsiaalsest vastutustundest

Mitmekesisus on osa ettevõtte sotsiaalsest vastutustundest

Kaidi Peets

BMW Grupi kodulehel seisab, et mitmekesisus on osa ettevõtte sotsiaalsest vastutustundest oma töötajate ees ning seetõttu oluline osa grupi jätkusuutlikkuse strateegiast. Mitmekesine töötajaskond aitab olemasolevat klienti paremini mõista ning areneda uutele turgudele. Lisaks kliendirahulolule, suurendab mitmekesisuse edendamine töötajate rahulolu ja ettevõtte atraktiivsust tööandjana.

Vanematel töötajatel on väärtuslik kogemustepagas ning tugev vastutustunne. Kuigi vananemisega võib kaasneda füüsilise töövõime langus, saab seda ennetada, luues tingimused tervislikuks vananemiseks. Vananevas ühiskonnas saavad edukad olla vaid need ettevõtted, kes toetavad oma töötajate töövõime säilimist ja hindavad töötajate vanusega kogutud kogemusi. Näiteks oma uude Leipzigi tehasesse on BMW Grupp sihilikult värvanud töötajaid erinevatest vanusegruppidest. Lisaks otsustamiskultuuri parandamisele toetab mitmekesine vanusestruktuur innovatsioonivõimekust ning kiirete muutustega toimetulekut.

Teine, ka Eesti ettevõtteid oluliselt puudutav aspekt on sugude mitmekesisus. Juhtivatel positsioonidel kipuvad domineerima mehed. Samas on sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused, mida omistatakse rohkem naistele, juhtimiseks olulised oskused.

Global Diversity Rankings 2012väitel on naiste ja meeste majanduslik võrdsus vähendanud vaesust, suurendanud SKP-d ja parandanud juhtimist. Samuti näitab 
Forbes 2010 ‘World’s 100 Most Powerful Women’ väljaandes tutvustatud uuring positiivset korrelatsiooni naiste juhipositsiooni ja ettevõtte finantstulemuste vahel. Lisaks on Mittetulundusühing Catalyst läbi viinud uuringu, kust selgus, et ettevõtted, kus on rohkem naisi juhatuses, on edukamad kui need, kus on juhatuses vaid mehed. Keskmiselt on neil 53% parem ROE ehk omakapitali tootlus, 42% parem müügikäibe tootlus (Return on Sales) ja 66% parem ROIC ehk investeeritud kapitali tootlus. Suurim naiste osakaal juhatuses on Norras (36%), Filipiinidel (23%), Rootsis (23%), Lätis (22%) ja Slovakkias (22%). Pole ime, et Norra on eesotsas. Norra oli 2006. aastal esimene riik, kus määrati õigusaktiga kindlaks naiste osakaal ettevõtte juhatuses.

Seega mitmekesisuse edendamisest ettevõttes võidavad nii töötajad ja ettevõtte omanikud, nii ettevõte kui majandus tervikuna. Tore on tõdeda, et aina rohkem on neid, kes hindavad ettevõtteid selle järgi, kui vastutustundlikud nad ülejäänud ühiskonna suhtes on.

By |2017-08-20T20:55:38+00:00oktoober 28th, 2012|Juhtimine, Meeskonnatöö|

About the Author: